Tunneäly – määrittelyä ja käsitteistöä

Tunneäly on oikeastaan aina kiehtonut minua sanana ja käsitteenä; jo silloin, kun virheellisesti kuvittelin sen tarkoittavan tunteella ajattelua. Tunneäly käsittenä ja terminä sekä tunneälyteoriat lähtivät kehittymään jo vuonna 1920, kun yhdysvaltalainen kasvatustieteilijä Edward L. Thorndike kuvaili ”sosiaalista älykkyyttä”, jolla hän tarkoitti peruskykyä ymmärtää ja motivoida toisia ihmisiä. 1940-luvulla älykkyystesteistä tunnettu yhdysvaltalainen psykologi David Wechsler selvensi, ettei älykkyystesteillä ole painoarvoa, … Jatka lukemista Tunneäly – määrittelyä ja käsitteistöä

Riippuvuus ja addiktio

Varsinkin englanninkielisissä maissa riippuvuuden (dependence) ja addiktion (addiction) määritelmien eroa pidetään oleellisena. Tässä kirjoituksessa selvittelen muun muassa tuota eroavaisuutta, ja pidän sitä myös ajatteluni ja tämän kirjoituksen lähtökohtana. Fyysisellä riippuvuudella tarkoitetaan ruumiillista tilaa, jossa ihmisen elimistö on tottunut riippuvuutta aiheuttavan aineen saamiseen. Mikäli ihminen joutuu olemaan ilman kyseistä ainetta, seuraa sittä ennustettavissa olevia fyysisiä vieroitusoireita. … Jatka lukemista Riippuvuus ja addiktio

Tipaton tammikuu?

Tipaton tammikuu on kiistelty asia. Tipatonta tammikuuta puolustavat ja vastustavat osaavat perustella näkökulmaansa monin tavoin, ja usein nämä perustelut ovat tunneperäisiä, eivät niinkään faktoihin perustuvia. Pidän kuitenkin myös näitä fiilispohjalta lausuttuja perusteluja osittain pätevinä, sillä Tipaton tammikuu on aina subjektiivinen valinta sekä kokemus, ja se on vaikutuksineen riippuvainen ihmisen juomatavoista ja -historiasta sekä suhtautumisesta alkoholin … Jatka lukemista Tipaton tammikuu?

Paras elämä

Nykyään on muodikasta pohtia, mitä on hyvä elämä ja miten se saavutetaan. Asiaan liittyviä etiikan peruskysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: Kuinka meidän pitäisi elää? Mikä tekee teosta oikean tai väärän? Minkä periaatteen mukaan toimijan pitäisi valita, mitä tekoja hän tekee? Hedonistisen periaatteen pelkistetty idea on, että ihmisen toimintaa ohjaa pyrkimys saavuttaa mielihyvää ja pyrkimys välttää mielipahaa. … Jatka lukemista Paras elämä